Sunshine (K&G Saarelt)

Talu Talukartul TÜ

15,6033,00

  • Varasus: väga varajane lauakartuli sort.
  • Mugulad: kujult piklik-ovaalsed ja suured, kollase sileda koorega.Väga madalate silmadega, kollase kuni tumekollase sisuga.Koristamisel ei teki tumedaid valgusplekke ja koor kinnistub kiiresti.
  • Taimed: algareng ja vagude kattuvus kiire,õied valged.
  • Saagikus: kõrgesaagiline sort, mugulate arv pesas keskmine.
  • Kvaliteet: kasutustüüp B,sobib värske varajase kartulina koorega keetmiseks.Keeb ühtlaselt pehmeks, ei lagune.Mugulad ei tumene toorelt ja keedetult ,kuivainesisaldus madal.
  • Haigused: resistentsus harilikule kärnale ja mugulate pruunmädanikule.Y-viiruse ja märgmädaniku suhtes keskmine resistentsus.
  • Kasvatamine: kasvatamiseks sobivad kergema lõimisega viljakamad mullad ning soodne niiskurežiim.Vajalik eelidandamine või soojalöök,väetamine vastavalt mulla toitainetesisaldusele.
  • Säilivus: puhkeperiood keskmise pikkusega säilitada temperatuuril 3,5 – 4,0°C
Puhasta
Märk: